Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 135 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38256718