Đặt bánh

Fly Cupcake Bakery

25A Tú Xương, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 322 299

 

Fly Garden Goody

135 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mail: flycupcake@gmail.com